Levenslicht
Ons Teamwork

   


  
Ons Teamwork

Ons Teamwork:

Wereldwijd is de ontwikkeling van de Biocentrische Organisatie al tientallen jaren gaande. Meerdere bedrijven hebben kennis gemaakt met de voordelen van onze benadering.
Ook de Europese Unie plukt in Brussel de vruchten van ontmoetingen in de lunchpauze; hierbij speelt het verbale een ondergeschikte rol en is de lichaamstaal leidend.

Door het lange bestaan van Biocentrische Organisatie kunnen wij putten uit een multidisciplinair en zeer ervaren team binnen Human Resources en Management. Gespecialiseerde Consultants die al jaren diverse projecten hebben ontwikkeld en succesvol hebben geďmplementeerd staan gereed om nieuwe projecten aan te pakken. Projecten die gerelateerd zijn aan menselijk kapitaal en aan het managen en controllen van de management tools.

Onze collega’s en wijzelf bezitten de sleutelexpertise om te adviseren, te coachen en te trainen. We hebben de benodigde kennis op zowel hun gespecialiseerde gebieden als in de effectieve leerproductie en het produceren van verandering.Biocentrische Organisatie | Visie en Missie | Ons Teamwork |
Methode | Onze Services | José en Tjeerd | Links