Levenslicht
Visie en Missie   


  

  

Visie en Missie

Onze Visie en Missie:

Wij gaan ervan uit dat de ervaring van zelfvernieuwing de kern is van de cultuurverandering binnen iedere organisatie.
Door het Biocentrische principe toe te passen doen we het volgende voorstel ter ontwikkeling:
  • De ontmoeting
  • denken
  • kennisoverdracht
  • leren
  • zelfmotivatie
  • voortdurende verbetering


Het Biocentrisch Principe

Leven is een prachtige leidraad die het gehele Universum verbindt; het Universum is georganiseerd rond leven.
Wij Mensen zijn deel van dit evolutionaire kosmische project dat voor ons bestond en na ons zal bestaan, en dat betrekking heeft op ieder levend wezen.


Het Biocentrische principe plaatst leven en haar expressie van evolutionaire krachten opnieuw in het exacte centrum en startpunt van welke discipline en menselijke actie dan ook.

Het leven is heilig. Alle leven is heilig.
Dit diepe weten is sinds de oudheid bekend bij vele volkeren en wijsgeren. Door de ervaring van zelfvernieuwing te accepteren als kernwaarde in ons leven wordt dit opnieuw bewust gemaakt. De uitdaging is om dit diepe weten te leven.Biocentrische Organisatie | Visie en Missie | Ons Teamwork |
Methode | Onze Services | Josť en Tjeerd | Links